Cách thức thanh toán | Cách thức thanh toán | Công ty TNHH Đá xanh Thanh Hóa

Cách thức thanh toán | Cách thức thanh toán | Công ty TNHH Đá xanh Thanh Hóa


Cách thức thanh toán
Cách thức thanh toán
Cách thức thanh toán
09:10 - 06/02/2013
Thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng

 

1. Đối với khách hàng là cá nhân

 

Tiến độ Thời hạn
Đặt cọc để sản xuất Tối thiểu 20% giá trị đơn hàng
Bốc xếp hàng lên xe Thanh toán đủ giá trị xe hàng
Ngoài ra tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể sẽ có thỏa thuận riêng
 

 

2. Đối với khách hàng là doanh nghiêp, cơ quan

 

Tiến độ Thời hạn
Đặt cọc sản xuất

Tối thiểu 10%  tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết để công ty chúng tôi bắt đầu sản xuất. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào đợt giao hàng cuối cùng.

Vận chuyển và bàn giao hàng

Thanh toán đủ giá trị của số hàng thực tế hai bên đã nghiệm thu bàn giao.

Hoàn thành hợp đồng

Thanh toán 100% sau khi nghiệm thu bàn giao đủ số lượng hàng hóa của hợp đồng và nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán, hóa đơn thuế GTGT