Đá tự nhiên băm hoa văn, họa tiết trang trí

Đá tự nhiên băm hoa văn, họa tiết trang trí


Sản phẩm   /  Đá băm hoa văn, họa tiết
Đá xanh đen băm hình cánh hoa
Việt Nam
280.000 đ
Đá xanh đen băm hoa mai
Việt Nam
300.000 đ
Đá xanh đen băm hình vuông
Việt Nam
240.000 đ
Đá xanh đen băm hình caro
Việt Nam
260.000 đ
Đá xanh đen băm hoa phượng
Việt Nam
300.000 đ
Đá xanh đen băm hoa sen
Việt Nam
300.000 đ
Đá xanh đen băm hình tròn
Việt Nam
280.000 đ
Đá xanh đen băm hình hoa thị
Việt Nam
280.000 đ